Troels Forchhammer

G
Dette er egentlig blot for at have noget andet end bare en kedelig side fra mit web-hotel til at fortælle at jeg ikke har fået taget mig sammen til at lave mere. Med tiden vil der naturligvis komme mere til, foreløbigt er der kun sider om mig selv, om mit spejderarbejde og om mit engagement på usenet — især i Tolkien nyhedsgrupperne..

G
This is just to have something other than the unimaginative default page from my host telling that I haven't got around to put some more content up on this page. In time there will, of course, be more to look at, but until then, there are only a few pages telling a bit about myself (in Danish only), my scouting activities and my involvement with usenet — in particular in the Tolkien newsgroups.

Med venlig hilsen / kindly,
Troels Forchhammer
(Sidst opdateret/last updated 2007-06-07)

Indhold / Contents

Tolkien

Mine sider relateret til nyhedsgrupperne om Tolkien's værker, rec.arts.books.tolkien og alt.fan.tolkien. Siderne er på engelsk, dels fordi nyhedgrupperne er på engelsk, og dels fordi Tolkien's literatur, efter min mening, er så stærkt bundet op på engelsk sprog og kultur at hans værker kun kan forstås og diskuteres i dybden på engelsk.

My pages related to the news-groups about Tolkien, rec.arts.books.tolkien and alt.fan.tolkien. The pages are in English, in part because the newsgroups' discussions are in English, but also because Tolkien's work, in my opinion, is strongly bound to the English language and culture and can only be understood and discussed in depth in that language.

Spejder / Scouting

Mine sider om spejderarbejde.

My pages about scouting.

Helt privat /
Troels in private

En kort tekst om hvem jeg er og hvor jeg kommer fra.

About myself, who I am and from whence I come.

Hogwarts Library

Igennem nogle år var jeg meget aktiv i usenet gruppen alt.fan.harry-potter, og jeg havde fornøjelsen af at skrive en FAQ for gruppen. Siden da er min interesse for Rowling's forfatterskab kølnet noget, men siden er stadig tilgængelig (jeg tror næsten at Steve har glemt den). Vær søde at huske at den ikke er blevet opdateret siden 2005 og derfor ikke tager højde for information fra de sidste to bøger i serien.

During some years I was quite active in the usenet newsgroup alt.fan.harry-potter, and I had the pleasure of writing and maintaining a FAQ for that group. Since then my interest for Rowling's writings has somewhat cooled, but the pages are still there (I almost believe that Steve has forgotten all about it). If you do visit, please bear in mind that it has not been updated since 2005 and includes nothing from the last two books of the series.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!